Beheerraad

Eén beheerraad voor bib & cc

In 2018 fusioneerden de beheerraden van cc Nova en de bibliotheek tot een gezamenlijke raad van beheer. Deze fusie was het logische gevolg van het alsmaar meer dienstoverschrijdend samenwerken van de bibliotheek en het cultuurcentrum.

Opdracht

De raad van beheer fungeert nu vooral als een klankbordgroep die er mee over waakt dat de bibliotheek en het cultuurcentrum relevant blijven. Uiteraard blijft het beheersorgaan het vaste aanspreekpunt van het lokaal bestuur voor de werking (reglementen, infrastructuur, personeelsbestand …). Het beheersorgaan keurt elk jaar ook de programmatie van het cultuurcentrum goed. 

Samenstelling

De raad van beheer heeft minimum 12 en maximum 18 leden. De schepen van cultuur en de beleidsmedewerkers van de bibliotheek en het cultuurcentrum wonen de vergaderingen als waarnemer bij.

Om de vinger zo goed mogelijk aan de pols te kunnen houden, telt de raad van beheer enkel leden die zetelen vanuit een persoonlijke interesse. De samenstelling werd daarbij zo breed mogelijk houden: vertegenwoordigers van doelgroepen en stakeholders, gebruikers en klanten, individueel geïnteresseerden, mensen met een passende professionele deskundigheid …

 

Contactinfo

Contactpersonen